Organizátoři 

Uhelný muž Extreme a Aquatlon

Michal Halík
Tel.: 775 141 231

Den dětí

Hanka Hůlková (SDH Telnice)
Tel.: 723 747 464

Andrea Kolínová (Okrašlovací spolek Telnice)
Tel.: 724 988 495

Hudební festival

Daniel Kadlec (JK SPED FITfest)
Tel.: 602 226 899
info@jksped.cz

Nezisková organizace

Předseda neziskové organizace

Michal Halík
Tel.: 775 141 231
halik@kurzypreziti.cz

Projektový manager

František Paikrt
Tel.: 722 779 900

Reklama & marketing

Michal Ryjáček
Tel.: 739 064 017
ryjacek@waydesign.cz

Produkční manager

David Hlinka
Tel.: 608 000 466

Vedoucí realizace a technického zajištění

Petr Halík
Tel.: 725 512 992Členové rady sdružení:
Michal Halík (předseda)
František Paikrt
Michal Ryjáček

Nezisková organizace:

Ústecký adrenalin team, z.s.
Londýnská 2266/5, 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 229 09 214

Bankovní spojení:
Česká Spořitelna, Ústí n/L, č.ú.:
6125947369/0800

IBAN: CZ74 0800 0000 0061 2594 7369
BIC (SWIFT): GIBACZPX

Kde se bude závodit

Zatopený důl Varvažov
Telnice, obec Varvažov
okres Ústí nad Labem